Capacitat de triar i actuar seguint les pròpies conviccions